Θεωρίες Εφαρμοσμένες στα Wiki

Εκπαιδευτικές θεωρίες που εφαρμόζονται στα wiki:

  • Εποικοδομισμός / Κονστρουκτιβισμός (Constructivism) :

Αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια δυναμική διαδικασία στην οποία οι μαθητές οικοδομούν νέες ιδέες ή αντιλήψεις σχετικές με την παρούσα/παλαιότερη γνώση και σε ανταπόκριση με τις εκπαιδευτικές συνθήκες. Ο εποικοδομισμός υποδηλώνει την ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν απορροφούν τις πληροφορίες παθητικά αλλά τις συνθέτουν μόνοι τους.

  • Κοινότητες πρακτικής :

Πρόκειται για διαδικτυακές κοινότητες ανθρώπων που έχουν κοινό επάγγελμα, θέση, ή έργο. Αυτές οι κοινότητες διευκολύνουν την επαγγελματική συναλλαγή, επιτρέπουν στα μέλη να δημιουργήσουν ένα δεσμό από κοινές εμπειρίες και προκλήσεις.

  • Συνεργατική Μάθηση :

Η διαδικασία ομαδικής εργασίας με σκοπό τη συνεισφορά ιδεών.

Σχόλια για αυτή τη σελίδα

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.