Σύγκριση Wiki sites & κοινών Websites
Wiki Standard ιστοσελίδες
Ελεύθερη-ανοιχτή σύνταξη Περιορισμένη σύνταξη
Γλώσσα απλής μορφής κειμένου Standard HTML, Javascript, PHP, κλπ
Online αποθήκευση προηγούμενων εκδόσεων Μη αποθήκευση προηγούμενων εκδόσεων online
Εύκολη δημιουργία νέων σελίδων Δυσκολότερη δημιουργία νέων σελίδων
Χαμηλότερος βαθμός ασφάλειας Υψηλότερος βαθμός ασφάλειας
Ύπαρξη πολλαπλών συγγραφέων Περιορισμένος αριθμός συγγραφέων
Κοινοτικό, Συνεργατικό Προσωπικό
Διαρκής εξέλιξη Θεωρητικά ολοκληρωμένο

Σχόλια για αυτή τη σελίδα

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.