Τρόποι Χρήσης στις Επιχειρήσεις

1.Υποστήριξη πωλήσεων (sales support) - Οι πωλήσεις έχουν μια τεράστια ανάγκη πληροφοριών και χρόνο που περιορίζει. Μια επιχείρηση Wiki είναι ένας καλός τρόπος για έναν οργανισμό να υποστηρίξει τις πωλήσεις του και για τις πωλήσεις να μοιραστούν πληροφορίες.

2.Επικοινωνία project (project communication)- Μια επιχείρηση Wiki δεν πρόκειται να παρέχει Gantt charts αλλά είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να ρυθμιστεί η επικοινωνία που είναι ζωτικής σημασίας στην επιτυχία του project.

3.Άτυπη εκμάθηση (informal learning)- Το wiki βοηθάει τους ανθρώπους να ψάξουν και να μοιραστούν τη γνώση που ενισχύει την οργανωτική απόδοση.

4.Υποστήριξη εφαρμογής (application support)- Το Wikis είναι ένας ιδανικός τρόπος να φέρει σε επαφή ανθρώπους γρήγορα και να κρατηθούν ενήμεροι για τις σύνθετες εφαρμογές.

5.Επικοινωνίες καναλιών (channel communication)- Η καλή επικοινωνία είναι ουσιαστική για την αποτελεσματικότητα του καναλιού. Το Wikis καθιστά εύκολη τη δημιουργία δυναμικών επικοινωνιών διπλής κατεύθυνσης (two way communications) μεταξύ ενός οργανισμού και του δικτύου του.

6.Μη-κέρδη (non profits) - Επειδή τα μη-κέρδη έχουν συχνά διαφορετικούς συμμέτοχους (stakeholders), το wikis είναι ένας ιδανικός τρόπος να ευνοηθούν οι επικοινωνίες και η ανάδραση (feedback).

7.Intranets - Σε πολλές περιπτώσεις η επιχείρηση Wikis αναλαμβάνει ως πρώτιστη ανάγκη τις εσωτερικές επικοινωνίες και τη διακίνηση της γνώσης.

8.Έρευνα αγοράς (market research) - Οι επιχειρήσεις Wikis, ειδικά εκείνες που ενσωματώνουν εκτεταμένες ικανότητες blog (extensive blog capabilities), αποτελούν μια ισχυρή πλατφόρμα για τη σύλληψη και τη διανομή των σχετικών πληροφοριών για τα projects, τις αγορές, τις τάσεις των ανταγωνιστών και της βιομηχανίας.

9.Προγραμματισμός προϊόντων (product planning)- Μια επιχείρηση Wiki είναι ένας άριστος τρόπος για τη διαμοίραση ιδεών, τη συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού προϊόντων καθώς επίσης και την παροχή μιας ισχυρής πλατφόρμας επικοινωνίας καθώς εφαρμόζεται το concept των προϊόντων.

10.Εξυπηρέτηση πελατών (customer service)- Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί αρχίζουν να χρησιμοποιούν ένα wiki σαν ένα τρόπο για την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαμοίραση των πληροφοριών. Κατόπιν, με την πάροδο του χρόνου οι επιχειρήσεις παίρνουν όλο και περισσότερο τους πελάτες που εμπλέκονται στη συνεργασία και στη διαδικασία διαμοίρασης γνώσης.

Σχόλια για αυτή τη σελίδα

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.