Οφέλη από τα Wiki στην Εκπαίδευση
teacher

"Ποια είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή των μαθητών-σπουδαστών σε ένα wiki;"

Οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των wiki ως εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης:

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη μεγαλύτερων συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλιότερης γνώσης επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους τη δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες.
 • Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της σύνθεσης και της αξιολόγησης σταθερά και συνεπώς όταν εργάζονται σε ένα wiki.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της επεξεργασίας και της ευφράδειας. Ανάπτυξη της δημιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων.
 • Ενθάρρυνση της «εκμαίευσης» ιδεών (ένας τύπος δημιουργικής επεξεργασίας και αναλυτικής σκέψης : αν ισχύει το Χ, τι ισχύει τότε για το Υ;).
 • Εισαγωγή και ενίσχυση της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

 • Αυξάνεται η δέσμευση όλων των εκπαιδευόμενων.
 • Οι εκπαιδευόμενοι δεν κατέχουν πλέον τον παθητικό ρόλο του «καταναλωτή», που δέχεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται (με αποτέλεσμα να χάνουν το ενδιαφέρον τους και να την αγνοούν), ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και κάνουν βελτιώσεις.
 • Έργα τα οποία βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν.

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα την επίτευξη ομοφωνίας και του συμβιβασμού, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το αποτέλεσμα κινητοποιεί την διαπροσωπική λύση προβλημάτων.
 • Ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

 • Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης.
 • Αύξηση της ευελιξίας στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του ιδίου νοήματος.
 • Προσαρμογή σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερου και πιο αυθεντικού κοινού.

Παράδειγμα συνεργατικού Wiki στην Εκπ/ση

Το Wiki της επιμόρφωσης Β' επιπέδου στους Η/Υ των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης του Ρεθύμνου

Σχόλια για αυτή τη σελίδα

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.